• My GKN Careers Profile Profile

Systems and Support Engineer

GKN Employees Only
Country:
Sweden
Work Location:
Trollhattan
Job Type:
Regular
About The Opportunity

Vi behöver förstärkning till vårt Processarbete inom ”Beredaför produktion”.

Arbetet innebär support av processfrågor och utveckling avberedningsprocessen.

Du kommer att jobba som Delprocessledareoch CR- ansvarig för del av ”Bereda för produktion”
Key Responsibilities

- Omsätta  externa krav till GAS anpassade krav och rutiner.

  • Ta in önskemål och CR från användarna för att analysera ochbearbeta dessa till ett för GAS optimalt arbetssätt som beskrivs i OMS.
  • Modulägare för de områden som ligger inom delprocessen"Bereda för produktion".
  • Lärare för vissa av de utbildningar som ligger inomprocessen. Framtagning av utbildningsmaterial inom det produktionstekniskaområdet samt internlärare.
  • Delta i IT projekt som drivs inomdelprocessen.
 

Kompetens/Erfarenhet

 
  • Erfarenhet inom företaget tex från konstruktion, produktion, produktionsteknik, beredning, kontroll, kvalitetsteknik, planering, standardiseringsarbete eller projektledning är en förutsättning.

Vi lägger stor vikt vidpersonliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och kommunikation.

 

Det är viktigtatt kunna jobba självständigt och sätta upp egna mål och fullfölja dessa men också att ha viljan och förmågan att dela med sig av sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt.

 

Sök tjänsten redan idag,urval och intervjuer sker löpande och kan tjänsten kan komma att tillsättasinnan ansökningstiden gått ut. För att vår rekryteringsprocess ska ske på ettstrukturerat och kvalitativt sätt tar vi endast emot ansökningar via vårtrekryteringsverktyg Careers.

 
 Vill du veta mera kontakta 
Susanne Lindholm +46 520 292187 
 
About Us

GKN is a global engineering business. We design, manufacture and service systems and components for most of the world’s leading aircraft, vehicle and machinery manufacturers. We are continuously evolving, pioneering new technologies and reinventing existing ones, stretching ourselves to better in everything we do. GKN operates three divisions: GKN Aerospace, GKN Driveline and GKN Powder Metallurgy employing 56,000 people in more than 30 countries.

GKN Aerospace is the world’s leading multi-technology tier 1 aerospace supplier. With 55 manufacturing locations in 14 countries, we serve over 90% of the world’s aircraft and engine manufacturers. We design and manufacture innovative smart aerospace systems and components. Our technologies are used in aircraft ranging from the most used single aisle aircraft and the largest passenger planes in the world to business jets and the world’s advanced 5th generation fighter aircraft.


Diversity and Inclusion

As a global engineering company, innovation is what differentiates us from our competitors and is central to our success.

A balance of cultures, ethnicities and genders help bring new ideas and creativity to GKN. We need people of different backgrounds, with different skills and perspectives to spark originality, imagination and creativeness in our teams around the world.

GKN is an equal opportunity employer.

We treat all our employees and applicants fairly and are committed to ensuring that there is no discrimination or harassment against any employee or qualified applicant on the grounds of age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, or veteran status or any other characteristic protected by law.

Page has changed!

Some of the values on this page have changed. What do you want to do?