• My GKN Careers Profile Profile

Produktionstekniker

Country:
Sweden
Work Location:
Trollhattan
Advertising End Date:
01 Apr 2018
Job Type:
Regular
About The Opportunity
Vill du vara en deli en global bransch med en expansiv tillväxt och världsledande teknologiutveckling?Vill du även kompetensutvecklas och växa inom området Produktionsteknik,utveckla ditt ledarskap och säkra Aerospaceindustrins framtid i Trollhättan? Dåär GKN Aerospace för dig! 
 Vi söker nuProduktionstekniker (PME) inom flera områden/värdeflöden på företaget, bådetill nya projekt/komponenter som är i industrialiseringsfas men även tillbefintliga produkter där vi står inför markant volymuppgång. Vi har en otroligtspännande och expansiv fas framför oss där vi växer på flera områden mot flertaletaktörer i branschen.
Key Responsibilities

Somproduktionstekniker (PME) på GKN jobbar du i ett team inom ett värdeflöde därditt uppdrag är, tillsammans med ditt team, se till att vi levererar till rättkvalitet, rätt kostnad och i rätt tid. Du arbetar dagligen med attsäkerhetsställa kvalitet och leverans samt mer långsiktigt med att genomföraplanerade förbättringsuppdrag. Du koordinerar aktiviteter kopplat tillverktygstillverkning, verktygskonstruktion, produktionsberedning och CAM/NC. Fokus är robusthetoch noll fel vilket vi når genom ett mindset med 100% fokus på kvalitet och medhjälp av kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC, Problemlösning. Starka team ärfundamentalt för att nå våra mål varpå Du inom teamet bidrar både med dinkompetens, nyfikenhet samt teamkänsla för att skapa ett arbetsklimat medvinnande kultur. Du har en tät dialogmed operatörer och övriga tekniker i det dagliga arbetet samt Du deltar idialog med kund avseende produktionstekniska frågor. Du deltar iteknolgoiutvecklingen och industrialisera nya metoder, processer och arbetssättför att möta strategier inom området och på produkten.

 

Kvalifikationer:
  •  Akademisk kandidat examen, högskolestudier alternativt alternativt likvärdig kunskap uppnådd genom erfarenhet
  •  Lagspelare med vinnarvilja!
  •  Driv och vilja att lära Dig
  •  Orädd och självgående förmåga
  •  Faktaorienterad och analytisk förmåg
  •  Kunskap om kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC, Problemlösning

Vi ser fram emot din ansökan och ser gärna att du skickar in den redan i dag! Vår rekryteringsprocess sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

För frågor, kontakta:

Malin Andersson, Head of ProductManufacturing Engineering 0700-87 2820

 
About Us

GKN Aerospace är Trollhättans kommun största privata arbetsgivare, vi är ca 2000 medarbetare i Trollhättan. Vi står just nu inför en expansiv tillväxt och utmaningen är både att växa på befintliga komponenter samt nya affärer som ska startas upp. Vi konstruerar och industrialiserar produkter till flygindustrin samt land och marina derivat. Våra främsta tillverkningsmetoder skärandebearbetning och svets, vi har även stor andel speciella processer såsom termisksprutning och ytbehandling. Vi är världsledande inom teknologiutveckling och satsar hårt på kommande teknologier som kan ersätta konventionella metoder på marknaden, vi ser Industry 4.0 som en stor del i vår utveckling där vi satsar stort.

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi investerar mycket i kompetensutveckling. Som medarbetare driver du själv din utveckling och företaget erbjuder många möjligheter att växa, både inom specialist samt inom ledarskap. Det finns även möjligheter att jobba internationellt i och med att vi verkar på en global marknad samt att vi har våra kunder och systerbolag spridda över hela världen. 

 

 


Diversity and Inclusion

As a global engineering company, innovation is what differentiates us from our competitors and is central to our success.

A balance of cultures, ethnicities and genders help bring new ideas and creativity to GKN. We need people of different backgrounds, with different skills and perspectives to spark originality, imagination and creativeness in our teams around the world.

GKN is an equal opportunity employer.

We treat all our employees and applicants fairly and are committed to ensuring that there is no discrimination or harassment against any employee or qualified applicant on the grounds of age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, or veteran status or any other characteristic protected by law.

Page has changed!

Some of the values on this page have changed. What do you want to do?